De fiscale spelregels voor vaste inrichting in het binnen- en buitenlandMoore Belgium
27/05/2021 | 12u00 - 13u00

Als gazelle en groeiende ondernemer heeft u misschien ook al gedacht om uw activiteiten te expanderen en de stap naar het buitenland te zetten. Hierbij bent u wellicht geconfronteerd met een aantal fiscale moeilijkheden.

In dit webinar gaan onze Moore Tax & Legal experten dieper in op de fiscale spelregels voor vaste inrichting en beantwoorden ze al uw vragen hieromtrent.

Door de toenemende globalisering zetten steeds meer ondernemers de stap naar het buitenland, bijvoorbeeld door producten te gaan verkopen in het buitenland, hun diensten over de grenzen heen te verlenen, medewerkers naar het buitenland te zenden, enz. Elke ondernemer zou zich voorafgaandelijk de vraag moeten stellen of die buitenlandse activiteiten aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van een zogenaamde fiscale vaste inrichting. Is dit het geval, dan moeten immers de nodige fiscale verplichtingen vervuld worden. In dit seminarie gaan we nader in op een aantal specifieke vragen:

  • Wanneer is er sprake van een vaste inrichting voor directe belastingen?
  • Wat is de rol van de dubbelbelastingverdragen?
  • Welke verplichtingen inzake directe belastingen brengt een (vaste) inrichting met zich mee?
  • Wat is de impact van de recente wijzigingen op Europees niveau, en meer in het bijzonder van het Multilateraal Instrument?

Deze vragen zullen we beantwoorden aan de hand van een reeks concrete voorbeelden. We beantwoorden uw vragen graag tijdens het Q&A moment aan het einde van de webinar.
Verruim uw kennis en schrijf snel in voor dit inspirerend webinar!


Cookie