Gimv, partner van de Trends Gazellen 2023
Al meer dan 40 jaar is Gimv een partner voor middelgrote duurzame groeiers zoals de Trends Gazellen. Gimv is een strategische partner voor ambitieuze bedrijven die willen uitgroeien tot leiders in hun sector en die mee bouwt aan uw plannen, zodat uw bedrijf kan accelereren in zijn verdere groei en expansie. Onze flexibele aanpak is gebaseerd op een solide balans en geduldig kapitaal, met een blik op de lange termijn. Kortom, wij investeren in bedrijven die werken aan de economie én de duurzamere samenleving van morgen.

Als Europese investeringsmaatschappij zijn we genoteerd op Euronext Brussel. We streven een duurzame strategische meerwaarde na die inhaakt op de grote economische en maatschappelijke uitdagingen. We werken samen met innovatieve bedrijven in 5 toekomstgerichte en maatschappij-georiënteerde investeringsdomeinen: Consumer, Healthcare, Life Sciences, Smart Industries en Sustainable Cities. Actueel beheren we een portefeuille van ongeveer 60 bedrijven die samen een omzet van 3,1 miljard EUR realiseren en ongeveer 19 000 professionals tewerkstellen.

Cookie